Problemy w nauce

Treningi metodą EEG Biofeedback mają znaczący udział w terapii wielu zaburzeń, które w bezpośredni lub pośredni sposób wpływają na efekty szkolne dzieci w różnym wieku. Dobrze się sprawdzają jako jedna z metod wczesnego wspierania dzieci przedszkolnych dotkniętych różnymi dysfunkcjami i wpływają na przyspieszenie ich psychofizycznej dojrzałość do przyszłych obowiązków szkolnych.

Treningi w połączeniu z klasycznymi metodami psychologiczno-pedagogicznymi przynoszą doskonałe efekty, stanowiąc duży krok w rozwoju zarówno funkcji umysłowych jak i społecznych uczniów. Poprawie zachowania i możliwości poznawczych sprzyja wyhamowanie lub zredukowanie między innymi takich zaburzeń jak:

 • dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia
 • zespoły zaburzeń uwagi i koncentracji (ADD)
 • wady rozwojowe języka
 • zaburzenia pamięci
 • rozumienia czytanego tekstu
 • mała wytrzymałość poznawcza
 • brak motywacji do nauki
 • zaburzenia snu
 • lęki
 • zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)
 • nerwice
 • moczenie nocne

Dla dzieci i młodzieży z trudnościami w nauce

 • zaburzenia pamięci
 • zaburzenia rozwoju mowy
 • zespoły zaburzeń uwagi
 • dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia
 • problemy z czytaniem i pisaniem
 • słaba wytrzymałość poznawcza
 • brak motywacji do nauki

Dla dzieci i młodzieży z trudnościami w nauce w zachowaniu

 • nadpobudliwość psychoruchowa
 • zachowania opozycyjne i buntownicze
 • agresja
 • lęki
 • tiki
 • niekontrolowane wybuchy gniewu
 • negatywne i natrętne myśli
 • nadmierne zmiany nastroju
 • zaburzenia snu
 • nieśmiałość i nadmierne wycofywanie się
 • niestabilność emocjonalna
 • fobie szkolne
 • nerwica
 • moczenie nocne
 • chwiejne „ego” u nastolatków

Przeczytaj także o roli EEG Biofeedback we wspomaganiu leczenia i rehabilitacji

error: Treść chroniona prawem autorskim © EEB BIOFEEDBACK