Terapia neurofeedback, z istoty swego oddziaływania skierowanego na struktury neuroregulacyjne, jest wysoce skuteczną i pozbawioną skutków ubocznych metodą terapii antystresowej. W wyniku hamowania bardzo szybkiej fali Beta 2 (obecnej w stanie zdenerwowania, napięcia, rozdrażnienia, lęku, tremy , kłopotów, ekscytacji i silnych emocji) następuje stopniowe wyciszanie napięcia, a organizm pacjenta staje się bardziej stabilny i odporny na różne czynniki zaburzające równowagę psychofizjologiczną.

Treningi EEG Biofeedback hamują natrętne myśli, stopniowo przywracają poczucie spokoju i równowagi emocjonalnej. Pacjent staje się pogodniejszy, mniej lękliwy, rzadziej ulega panice. Zauważa się u niego równocześnie wzrost odwagi i chęci do podejmowania kontaktów społecznych. Jest to niezwykle istotne nie tylko z punktu widzenia poprawy samopoczucia pacjenta, jego relacji z otoczeniem, ale również podniesienia jego możliwości umysłowych, bowiem badania naukowe udowodniły, że nasilony stres wyzwala całą gamę hormonów stresowych uszkadzających struktury mózgu związane z pamięcią, która jest niezbędnym elementem każdego procesu uczenia się.

error: Treść chroniona prawem autorskim © EEB BIOFEEDBACK