Więcej o falach mózgowych

Zapis bioelektrycznej czynności mózgu zawiera w sobie rytmy fal mózgowych o różnej częstotliwości i amplitudzie, a ich liczba i rozkład wyznacza prawidłowość bądź patologię zapisu. Wśród fal mózgowych wyróżniamy fale: wolne delta, theta, oraz szybkie alfa i beta, a każda z nich odpowiada za inną aktywność pracy mózgu: sen, odprężenie, zrelaksowaną uwagę, silne wzburzenie, napięcie itd. W zależności od wieku, stanu psychofizycznego zmienia się przewaga jednych fal nad drugimi.

I tak u noworodków i dzieci do 18 miesiąca życia przeważają wolne fale delta, typowe dla stanu głębokiego snu. Stąd występuje u nich przewaga snu nad okresami czuwania. Pewne częstości w paśmie delta wywołują uwalnianie się ludzkiego hormonu wzrostu, co skutkuje bardzo intensywnym wzrostem fizycznym tych dzieci, niespotykanym w żadnym innym okresie życia. Jeśli z wiekiem nadal utrzymuje się wysoka delta w stanach czuwania, może ona świadczyć o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu mózgu: opóźnieniu dojrzałości struktur mózgowych, wadach rozwojowych, uszkodzeniach Centralnego Układu Nerwowego, chorobach o podłożu neurologicznym.

Z wiekiem zaczynają dominować szybsze fale theta typowe dla stanu między jawą a snem. Na tej fali pracują w stanie czuwania mózgi dzieci w wieku przedszkolnym. Ich nadmiar nie zakłóca czynności mózgu w sposób ciągły, lecz co jakiś czas, stąd wysoka pobudliwość przedszkolaków i niemożność skupienia uwagi przez okres dłuższy niż kilka minut. W wieku późniejszym naddatki thety wpływają negatywnie na równość pracy umysłowej np. w procesie uczenia się i powodują zaburzenia koncentracji. Jeśli u dziecka w wieku szkolnym w stanie czuwania występuje dużo thety, wywołuje to stan obniżonej aktywności umysłowej. Takiemu dziecku, nawet jeśli będzie nadaktywne ruchowo, trudno się będzie skupić na zadaniach szkolnych, ponieważ jego mózg będzie pracował podobnie jak w stanie senności.

Szybsza fala alfa stanowi oś bioelektrycznej czynności mózgu, jest dominująca u człowieka dorosłego przy oczach zamkniętych, a u dzieci w wieku 6-10 lat jest czynnością dominującą w stanie czujności. Posiadanie dobrej alfy daje wewnętrzne podstawy do dobrego uczenia się. Jeśli w zapisie występuje nadmiar alfy, świadczy to o zaburzeniach w procesach uczenia się, objawiających się m.in. słabą koncentracją, zniechęceniem, brakiem motywacji do pracy. Człowiek jest rozkojarzony, rozmarzony, „niepozbierany”. Dzieciom zdarzają się stany odpływania myślami, uciekania w wewnętrzny świat, zapominania o rzeczywistości, która je otacza. Alfy o bardzo wysokich amplitudach są wyrazem niedojrzałości struktur mózgowych i są dla człowieka niekorzystne, bo funkcjonują kosztem innych szybszych i bardzo pożądanych fal.

Niska Beta, czyli SMR (rytm sensomotoryczny) odpowiada za przechowywanie i przypominanie informacji. Jest to najbardziej pożądana fala, gdyż w oparciu o nią przebiegają procesy uczenia się. Cechuje go stan relaksu przy równoczesnej automatycznej koncentracji. SMR wpływa bardzo korzystnie na utrzymywanie stanu równowagi Centralnego Układu Nerwowego. Zaczyna się pojawiać u dzieci ok. 10 rż Siła regulacyjna SMR-u jest bardzo duża. Dla dzieci rozpoczynających wytwarzanie fali o tej częstotliwości jest to krok w rozwoju.

Środkowa Beta, czyli Beta 1 to fala szybsza od SMR, odpowiada za aktywność z uwagą na zewnątrz. Jest zależna od woli człowieka i dominuje w czasie rozwiązywania problemów intelektualnych. Beta 1 to stan idealny do rozwiązywania najtrudniejszych zadań. Mózg pracuje wtedy szybko, łatwo uzyskuje się pomysły na rozwiązywanie problemów, a połączenia neuronalne pracują „pełną parą”.

Beta 2 to fala bardzo szybka. Jej nadmierny udział w czynnościach bioelektrycznych mózgu świadczy o stanie zbyt dużego rozbudzenia struktur nerwowych. Ma to miejsce w stanach zdenerwowania, bezsenności, rozdrażnienia, ekscytacji, napięcia, lęku, kłopotów i silnych emocji. Nadmierne pobudzenie mózgu odpowiada za impulsywność i nadruchliwość, zachowania kompulsywne (przymusowe), agresywne i buntownicze.

error: Treść chroniona prawem autorskim © EEB BIOFEEDBACK