Wspomagaj rozwój dzieci w wieku przedszkolnym

Treningi EEG Biofeedback odgrywają bardzo ważną rolę we wczesnym wspomaganiu dzieci przedszkolnych w rozwoju funkcji, które  stanowią podstawę ich  przyszłych sukcesów szkolnych(pamięć, koncentracja, koordynacja wzrokowo-ruchowa, funkcje mowy, lateralizacja itp). Rola ta sprowadza się  zarówno do samej  diagnostyki, jak i właściwych oddziaływań  neuroregulacyjnych za pomocą neuroterapii metodą Biofeedbacku.

Badania EEG (w bardzo uproszczonej wersji możliwe również do przeprowadzenia na sprzęcie EEG Biofeedback), które wykazują u dziecka nasilenie  się  wartości niektórych fal mózgowych, z dużym prawdopodobieństwem sugerują pojawienie się w przyszłości problemów szkolnych  typu: dysleksja i dysgrafia, zburzenia  pamięci i  koncentracji, nadpobudliwość psychoruchowa itp. Daje to duże możliwości wczesnego rozpoczęcia  procesów naprawczych, jeszcze przed pójściem dziecka do szkoły (5-6 lat).

error: Treść chroniona prawem autorskim © EEB BIOFEEDBACK