EEG Biofeedback jako metoda terapeutyczna

EEG Biofeedback – skuteczna bezpieczna i przyjemna metoda terapeutyczna usprawniająca funkcjonowanie naszego mózgu

W wyniku terapii poprawiają się różne funkcje mózgu u około 60-90% osób w zależności od stopnia zaburzeń, wieku, ogólnych  możliwości układu nerwowego, czy poziomu aktywności pacjenta w czasie treningów (im lepiej się stara, tym więcej się uczy).

Pozytywne skutki neuroregulacji, jaka dokonuje się w wyniku terapii, przy niektórych  typach zaburzeń, utrzymują się nawet 10 lat od jej zakończenia. Treningi zawsze przyspieszają  dojrzewanie zapisu EEG i  modulują  poziom bioelektrycznej aktywacji mózgu, uczą  samokontroli i dyscypliny wewnętrznej.

Profesjonalnie przeprowadzona terapia EEG Biofeedback jest bezpieczna i pozbawiona skutków ubocznych. Np w przypadku  ADHD leczonego farmakologicznie u 20-50% pacjentów skutkiem ubocznym działania leku  są bóle,  nudności, alergie, obniżenie apetytu, bezsenność, problemy sercowo-naczyniowe i inne. Po zakończeniu lekoterapii  niektóre objawy ADHD wracaja już po 3 miesiącach, natomiast porównawcze testy przeprowadzone po 5-10 latach  (Lubarowie) u pacjentów  z ADHD, którzy poddali się terapii EEG Biofeedback wykazały  znaczącą redukcję szeregu zachowań takich jak: stały niepokój ruchowy, frustracja, impulsywność,  nadpobudliwość, zaburzenia nastroju, brak uwagi, niedokończanie zadań, przy czym najlepsze zmiany uzyskano w zakresie polepszenia wyników w nauce.

Trening EEG Biofeedback jest przyjazny i nastawiony na sukces, w którym otrzymuje się nagrody wyłącznie za samodzielne osiągnięcia. Ma atrakcyjną formę gry komputerowej, tak bardzo ulubionej przez dzieci, a niezwykłości dodaje fakt, że grę prowadzi się wyłącznie za pomocą myśli. Dużym walorem Biofeedbacku jest to, że ćwiczenia mają charakter pozasłowny i są łatwe do wykonania przez każdego, niezależnie od wieku. Jest to szczególnie istotne u małych dzieci, u osób z zaburzoną mową, przy upośledzeniach umysłowych, czy u pacjentów po udarach mózgu, którzy utracili funkcję mowy. Co prawda terapeuta nadaje słowne komunikaty osobie trenującej, ale nie posługuje się ona jezykiem w czasie sesji. Same komunikaty mają prostą formę i są  bardzo zrozumiałe np. jedź szybko środkiem toru wyścigowego,  leć  szybko po orbicie okołoziemskiej, prowadź robota tak, by szedł jak najszybciej z podniesioną głową, prowadź piłeczkę jak najwyżej po prawej stronie, itd. W przypadku dzieci, które mają problemy z rozpoznawaniem stron, właściwą stronę można wskazać bezpośrednio na ekranie monitora.

error: Treść chroniona prawem autorskim © EEB BIOFEEDBACK