Uwierz w swoje możliwości

Osoby, u których występują zaburzenia w bioelektryce mózgu doświadczają znacznych utrudnień  w procesach związanych z nauką, mimo że ich potencjał intelektualny jest u nich w normie a niejednokrotnie powyżej przeciętnych norm. Zaburzenia pamięci i koncentracji, dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia,  nadpobudliwość psychoruchowa, rozchwiana sfera  emocjonalna, niska wytrzymałość poznawcza nie sprzyjają osiąganiu dobrych wy ników w szkole, a to odbiera motywację, rodzi frustrację i  zniechęca do pracy . Dziecko stale porównuje się z innymi i jeśli to porównanie nie wypada dla niego korzystnie, tworzy w nim negatywny obraz siebie, osłabia wiarę we własne możliwości i wyzwala poczucie odrzucenia (jestem beznadziejny w nauce, więc nikt się ze mną nie chce przyjaźnić, rodzice pewnie mają mnie już dość, bez przerwy ich rozczarowuję itp).
Treningi EEG Biofeedback powodują polepszenie się zapisu EEG mózgu, co skutkuje tym, że  poprawia się sprawności intelektualna, ale też maleje impulsywność, napady   agresji i wybuchy złości, następuje lepsza kontrola emocji, podnosi się refleksyjność i spokojne zastanawianie się np. przed odpowiedzią. W efekcie poprawia się zachowanie dziecka,  wzrasta jego samoocena oraz  wiara w siebie i w swoje możliwości.
error: Treść chroniona prawem autorskim © EEB BIOFEEDBACK