Przebieg spotkania

Pierwsze spotkanie trwa około 2 godzin i przebiega z reguły według następującego schematu:

1. Omówienie metody i jej głównych założeń.

2. Przeprowadzenie badania podstawowego, tzw. zapisu surowego.

3. Próbny trening.

4. Omówienie wyników zapisu surowego i próbnego treningu-ma to charakter profesjonalnej diagnozy neuropsychologiczna w oparciu o ilościową analizę fal mózgowych – miniQEEG, z której pacjent uzyskuje informacje na temat m.in.:

  • ogólnej kondycji psychofizycznej
  • funkcjonowania uwagi
  • wytrwałości poznawczej
  • poziomu stresu
  • zdolności do relaksu, efektywnego wypoczynku, umiejętności odreagowywania napięć
  • stanu emocji

Powyższa diagnoza jest przeprowadzona wyłącznie na podstawie badania, bez wcześniejszego wywiadu z klientem.

5. Rozmowa, wywiad – ukierunkowany na odniesienie się osoby zainteresowanej lub opiekuna (w przypadku dziecka) do przeprowadzonej diagnozy oraz zebranie najważniejszych informacji dotyczących sytuacji rodzinnej, społecznej i zdrowotnej pacjenta. Dodatkowo pomocne w obraniu właściwego kierunku terapii, a także w określeniu celu działań terapeutycznych (co chcemy osiągnąć poprzez trening, na czym zależy nam najbardziej – jest to ważne w przypadku, gdy u pacjenta występuje więcej zaburzeń np. zaburzenia koncentracji, nadpobudliwość, moczenie nocne…) jest okazanie wyników badania EEG klinicznego, opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej i innych.

6. Nakreślenie przez terapeutę wizji przebiegu terapii uwzględniającej stan wyjściowy bioelektrycznego funkcjonowania mózgu z zapisu fal mózgowych, wywiadu, wyników badań zewnętrznych oraz oczekiwań klienta.

7. Ustalenie harmonogramu przyszłych sesji treningowych.

 

Poza pierwszym treningiem, w którym uczestniczą rodzice lub opiekunowie (w przypadku młodszych dzieci), w każdym następnym terapeuta pracuje wyłącznie z dzieckiem. Wyjątkiem może być sytuacja, gdy dziecko np. autystyczne nie jest w stanie pozostać sam na sam z terapeutą. Po każdej sesji treningowej terapeuta krótko podsumowuje przebieg treningu i postępy w terapii.

error: Treść chroniona prawem autorskim © EEB BIOFEEDBACK