Trening EEG Biofeedback poprawia funkcje, które odgrywają podstawową rolę w procesach uczenia takie jak: pamięć wzrokowa i słuchowa, koncentracja uwagi, przetwarzanie sekwencyjne (arytmetyka), myślenie dedukcyjne, język pisany i mówiony, wyobraźnia przestrzenna, koordynacja wzrokowo-ruchowa itd. Stopniowa redukcja wolnych fal na rzecz szybszych poprawia komunikcję pomiędzy różnymi ośrodkami mózgu, dzięki czemu łatwiej przebiega uczenie, rozwiązywanie problemów intelektualnych, lepiej działają procesy kojarzeniowe, wzrasta kreatywność i twórcze myślenie. Poprawa poprzez treningi słabej komunikacji między sensorycznymi i motorycznymi ośrodkami mowy jest sposobem naprawy zaburzeń typu dyslektycznego.

Pod wpływem trerapii podnosi się często ostrość zmysłowa i zmysłowa organizacja, czyli procesy koordynacji i organizacji materiału zmysłowego oraz umiejętności poznawcze związane z wrażeniami.

W wyniku neuroregulacji wzrasta również wytrzymałość poznawcza i motywacja do nauki.

error: Treść chroniona prawem autorskim © EEB BIOFEEDBACK